en

de

cz

Současnost

Novodobá historie našich keramických atelierů KERAT začala po dokončení průmyslové keramické školy v Bechyni mým otcem Josefem Štěpánkem. Po dvouleté vojenské službě roku 1958 nastoupil do keramičky v Kralupech nad Vltavou, aby později, v roce 1965 přešel do keramického výzkumného ústavu výrobních družstev, kde působil 3 roky.

V roce 1968 založil vlastní družstvo DVIS s panem Oldřichem Hrabalem, které bylo po dvou letech působení tehdejším režimem uzavřeno a otec přešel do dílny Projektového a konstrukčního ústavu keramických závodů Praha. Po 13ti letech odešel z místa vedoucího v keramické dílně a na podzim roku 1980 začal spolupracovat s Pavlem Kvašem.

Společně pak roku 1983 založili atelier KERAT na Smíchově a vstoupili do přidružené výroby JZD Jílové u Prahy. Teprve v roce 1985 kdy komunistický režim povolil drobné soukromníky se otec osamostatnil a vstoupil do stavu živnostenského. Po rozchodu s Pavlem Kvašem přijal svého bývalého spolužáka Josefa Šíleného který s ním podnikal až do mého příchodu z vojenské služby v roce 1988.

Keramika Kerat dílna 1 Keramika Kerat dílna 1

Od tohoto data jsem se učil řemeslu od táty a začátkem roku 1991 jsem otevřel vlastní atelier v Dejvicích. V tomto období jsme také pořádali několik výstav a vernisáží. Po vzoru mého dědy který říkával že řemeslo a jeho umění se má předávat nejen z otce na syna ale také aby vzkvétalo mezi další zájemce, jsem v roce 1993 zahájil spolupráci se Středním odborným učilištěm PRÓFUM a přijal své první učně. V dnešní době u nás získává své nové dovednosti a znalosti v oboru již devátá generace učňů a tak vléváme do hrnčířství mladou a čerstvou krev, která pro budoucnost řemesla v dnešní přetechnizované společnosti znamená jistě velmi mnoho.

Keramika Kerat ulice Keramika Kerat dílna 3
Keramika Kerat dílna 4 Keramika Kerat dílna 5

Naše ateliery nabízejí interierovou užitkově ozdobnou keramiku s nejvyšším podílem ruční práce pro Váš byt, rekreační domek či chatu. Je zpracována s největší péčí, podloženou zkušenostmi a poznatky děděnými generacemi rodu Štěpánků, sahajícími až do konce 18.století.

Keramika Kerat vzorkovna

V říjnu 2001 jsme v DEJVICÍCH reorganizovali technologii výroby a podařilo se nám výrobky ještě zkvalitnit a rozšířit sortiment. Vzhledem k většímu množství druhů jsme přistoupili v červnu 2002 k rozšíření atelieru a vybudovali novou vzorkovnu výrobků, kde je veškerý sortiment vystaven. Zároveň jsme pro lepší orientaci instalovali světelnou reklamou před domem a podpořili tyto novinky reklamní akcí. Zlepšila se kultura prodeje jak pro obchodníky, tak i pro jednotlivé zákazníky. Proto bychom si Vás dovolili pozvat na prohlídku našich nových prostor a nových výrobků.

Otvírací doba je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin. Mimo tuto dobu dle dohody. Telefon +420 602 376 670, nebo +420 233 331 917.

Petr Štěpánek 2003.