Filmy

Na této stránce si můžete prohlédnout kompletní originál filmových sekvencí z původní rukodělné výroby v naší hrnčírně v Hrdějovicích u Českých Budějovic z roku 1928 - 1948.

 
 
 
 
 
 
Video
 
 
 
 
 
 

POZOR VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA : Tento filmový materiál je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a mezinárodními smlouvami. Nedovolené rozmnožování a distribuování tohoto filmového materiálu, nebo jeho částí je trestné a bude stíháno v největším dovoleném rozsahu podle civilního a trestního práva.